ของใช้office

กระดาษความร้อน รวมถึงกระดาษปะหน้าใช้กับขนส่งเช่น Kerry/ J&T/ Flash/ BEST/ EMS

กระดาษความร้อนใช้กับใบเสร็จ มีขนาด 80*80mm 57*50mm 57*30mm ราคาถูก คุณภาพดี ออกใบกำกับภาษีได้