ขาแขวนและขาตั้ง

ขาแขวนทีวี 17-105นิ้ว มีแบบแขวนแบบติดผนัง ติดกับเพดาน ตั้งพื้นด้วยเลื่อนได้ มีล้อ มีวสดุเป็นแบบเหล็ก ไม้ สามารถใช้ที่บ้าน บริษัทห้องประชุม ร้านค้า ห้าง โรงเรียนและอื่นๆ

ขาตั้งเครื่องดูดฝุ่นสำหรับ dyson xiaomi deerma และอื่นๆ