News

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

โพสต์โดย caochuan เมื่อ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) คำถามที่พบบ่อย (FAQ) คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

อ่านเพิ่มเติม →

วิธีการสั่งซื้อ/การชำระเงิน

โพสต์โดย caochuan เมื่อ

วิธีการสั่งซื้อ/การชำระเงิน วิธีการสั่งซื้อ/การชำระเงิน วิธีการสั่งซื้อ/การชำระเงิน วิธีการสั่งซื้อ/การชำระเงิน วิธีการสั่งซื้อ/การชำระเงิน

อ่านเพิ่มเติม →

นโยบายการคืนเงิน

โพสต์โดย caochuan เมื่อ

สินค้าทุกชิ้นที่สั่งซื้อมีการรับประกัน 15 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ หากสินค้าที่ได้รับอยู่ในสภาพหีบห่อชำรุด เสียหาย ท่านสามารถปฏิเสธการรับสินค้านั้นกับเจ้าหน้าที่ขนส่งได้ทันที หากตรวจพบภายหลังว่าสินค้าที่ได้รับอยู่ในสภาพชำรุด เสียหาย ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯเพื่อเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือขอคืนสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด  กระบวนการเปลี่ยน/คืนสินค้า ถ่ายรูปหรือวิดีโอหีบห่อสินค้า สินค้าที่ชำรุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯผ่านช่องทางอีเมล เฟสบุ๊คแฟนเพจ หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยแนบรูปถ่ายหรือวิดีโอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ กรณีที่ท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วและต้องการขอคืนสินค้า กรุณาแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารต่อเจ้าหน้าที่ ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ขนส่งจะเข้าไปจัดส่งสินค้าใหม่หรือรับสินค้าที่มีปัญหาคืนภายใน 2-3 วันทำการ กรณีที่ท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วและต้องการขอคืนสินค้า บริษัทฯจะโอนเงินค่าสินค้าคืนเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งภายใน 3-5 วันทำการหลังจากเจ้าหน้าที่ขนส่งเข้ารับสินค้าคืน

อ่านเพิ่มเติม →

นโยบายการจัดส่ง

โพสต์โดย caochuan เมื่อ

ค่าจัดส่งฟรี ระยะเวลาการจัดส่งสินค้ากรุงเทพฯและปริมณฑล: ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำสั่งซื้อต่างจังหวัด: 4-5 วันทำการนับจากวันที่ได้รับคำสั่งซื้อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะทางที่จัดส่งตามขนส่งนั้นๆ ระยะเวลาการจัดส่งไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตกฤษ์ตรวจสอบสถานะสินค้าได้อย่างไรท่านลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าจากเมล์ที่แจ้งตอบรับใบคำสั่งชื้อ โดยจะมีการระบุเลขที่พัสดุ (Tracking Number) ซึ่งท่านสามารถตรวจสอบได้ตามเว็ปไซต์ของขนส่งนั้นๆ ตามช่องทางออนไลน์กรณีได้รับสินค้าล่าช้ากว่ากำหนด หรือไม่ได้รับสินค้าสินค้าที่จัดส่งล่าช้าหรือไม่ได้รับพัสดุในเวลาที่กำหนดอาจเกิดจากสาเหตุดังต่อไปนี้ ชื่อ ที่อยู่ในการจัดส่ง ไม่ถูกต้อง เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อไม่ถูกต้อง ไม่สามารถติดต่อตามเบอร์โทรที่แจ้งไว้ ปฏิเสธหรือไม่สามารถรับของตามที่นัดหมาย การชำระเงินไม่สมบูรณ์ มีปัญหาการจัดส่งในบางพื้นที่ เช่น กรณี น้ำท่วม เขตควบคุมโรดระบาด หรืออื่นๆ ทั้งนี้คุณลูกค้าสามารถติดต่อกลับมาทาง call center เพื่อติดตามสถานะสินค้าได้ตลอดเวลา

อ่านเพิ่มเติม →

如何在elife下单以及付款

โพสต์โดย caochuan เมื่อ

点击然后下单然后付款

อ่านเพิ่มเติม →