วิธีป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต

วิธีป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ป้องกันไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต

ไฟฟ้าลัดวงจร อันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้กับบ้านทุกหลัง เกิดจากความผิดปกติในระบบไฟฟ้าหรือการใช้ไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต และทรัพย์สินเสียหายได้ ดังนั้นจึงควรมีการป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอย่างเหมาะสม

 

วิธีป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

  • ตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หากพบสายไฟชำรุดหรืออุปกรณ์ไฟฟ้ามีรอยแตกร้าว ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที
  • ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ เซอร์กิตเบรกเกอร์เป็นอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือกระแสไฟฟ้าเกิน การติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์จะช่วยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
  • ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร
  • อย่าใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง การใช้ไฟฟ้าเกินกำลังอาจทำให้สายไฟชำรุดและเกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้า

  • อย่าเสียบปลั๊กไฟขณะมือเปียก
  • อย่าใช้สายไฟต่อพ่วงมากเกินไป
  • อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้น้ำหรือในที่ชื้น
  • อย่าดึงสายไฟโดยเด็ดขาด

หากเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

  • รีบตัดกระแสไฟฟ้าทันที
  • ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าแล้ว

วิธีป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร ทำได้ง่ายๆ เพียงปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น ก็สามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้