5 อันตรายจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ในเฟอร์นิเจอร์

5 อันตรายจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ในเฟอร์นิเจอร์

ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นก๊าซไม่มีสี มีความเป็นพิษ สามารถปนเปื้อนได้ในอากาศ ซึ่งถือเป็นปัญหาสุขภาพ โดยทั่วไปสารชนิดนี้นิยมใช้ในอุตสาหกรรมสี เฟอร์นิเจอร์ไม้อัดและไม้เทียม เนื่องจากใช้ในการผลิตกาวและเรซินที่ใช้ยึดติดไม้เข้าด้วยกัน ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ โดยเฉพาะหากได้รับสัมผัสในปริมาณสูงหรือเป็นเวลานาน การศึกษาพบว่าการสัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ ดังนี้

1. ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ

ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารที่ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจได้ ผู้ที่สัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์ในปริมาณสูงหรือเป็นเวลานานอาจมีอาการระคายเคืองตา จมูก และคอ หายใจลำบาก ไอ จาม และปวดศีรษะ

2. อาการแพ้

ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารก่อภูมิแพ้ที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้ ผู้ที่แพ้ฟอร์มาลดีไฮด์อาจมีอาการคัน ลมพิษ หายใจลำบาก และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

3. มะเร็ง

องค์การวิจัยมะเร็งนานาชาติได้จัดให้ฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารก่อมะเร็งประเภทที่ 1 ซึ่งหมายถึงสารก่อมะเร็งที่ก่อให้เกิดมะเร็งในมนุษย์ได้อย่างแน่นอน การศึกษาพบว่าการสัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์ในปริมาณสูงหรือเป็นเวลานานอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งโพรงจมูก มะเร็งหลอดลม และมะเร็งเม็ดเลือดขาว

4. ผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์

การศึกษาพบว่าฟอร์มาลดีไฮด์อาจส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ได้ เช่น อาจทำให้แท้งบุตร ทารกพิการ และทำให้ผู้ชายมีบุตรยาก

5. ผลกระทบต่อทารกในครรภ์

ทารกในครรภ์ที่สัมผัสฟอร์มาลดีไฮด์อาจได้รับอันตรายได้ เช่น อาจทำให้น้ำหนักตัวน้อย เกิดภาวะพัฒนาการล่าช้า และอาจมีความผิดปกติทางพันธุกรรม

 

วิธีหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ในเฟอร์นิเจอร์

หากต้องการหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ในเฟอร์นิเจอร์ ควรเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์จากไม้ธรรมชาติที่ผ่านการอบแห้งอย่างดี เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัดหรือไม้เทียมควรเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้และตรวจสอบค่าฟอร์มาลดีไฮด์ก่อนซื้อ นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีเฟอร์นิเจอร์ที่มีฟอร์มาลดีไฮด์สูงเป็นเวลานาน

คำแนะนำในการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์

  • เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์จากไม้ธรรมชาติที่ผ่านการอบแห้งอย่างดี ไม้ธรรมชาติที่ผ่านการอบแห้งอย่างดีจะมีค่าฟอร์มาลดีไฮด์ต่ำ
  • หลีกเลี่ยงเฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัดหรือไม้เทียมที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม้อัดหรือไม้เทียมที่ไม่ได้มาตรฐานอาจมีค่าฟอร์มาลดีไฮด์สูง
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีเฟอร์นิเจอร์ที่มีฟอร์มาลดีไฮด์สูงเป็นเวลานาน หากจำเป็นต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีเฟอร์นิเจอร์ที่มีฟอร์มาลดีไฮด์สูง ควรเปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศ

สรุป

สารฟอร์มาลดีไฮด์เป็นสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ หากต้องการหลีกเลี่ยงอันตรายจากสารฟอร์มาลดีไฮด์ในเฟอร์นิเจอร์ ควรเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์จากไม้ธรรมชาติที่ผ่านการอบแห้งอย่างดี เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้อัดหรือไม้เทียมควรเลือกซื้อจากผู้ผลิตที่เชื่อถือได้และตรวจสอบค่าฟอร์มาลดีไฮด์ก่อนซื้อ นอกจากนี้ ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีเฟอร์นิเจอร์ที่มีฟอร์มาลดีไฮด์สูงเป็นเวลานาน