นโยบายการคืนเงิน

โพสต์โดย caochuan เมื่อ

สินค้าทุกชิ้นที่สั่งซื้อมีการรับประกัน 15 วันนับจากวันที่สั่งซื้อ

  • หากสินค้าที่ได้รับอยู่ในสภาพหีบห่อชำรุด เสียหาย ท่านสามารถปฏิเสธการรับสินค้านั้นกับเจ้าหน้าที่ขนส่งได้ทันที
  • หากตรวจพบภายหลังว่าสินค้าที่ได้รับอยู่ในสภาพชำรุด เสียหาย ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯเพื่อเปลี่ยนสินค้าใหม่หรือขอคืนสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด 

กระบวนการเปลี่ยน/คืนสินค้า

  1. ถ่ายรูปหรือวิดีโอหีบห่อสินค้า สินค้าที่ชำรุด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน
  2. ติดต่อเจ้าหน้าที่บริษัทฯผ่านช่องทางอีเมล เฟสบุ๊คแฟนเพจ หรือเบอร์โทรศัพท์ โดยแนบรูปถ่ายหรือวิดีโอเพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ
  3. กรณีที่ท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วและต้องการขอคืนสินค้า กรุณาแจ้งหมายเลขบัญชีธนาคารต่อเจ้าหน้าที่
  4. ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่ขนส่งจะเข้าไปจัดส่งสินค้าใหม่หรือรับสินค้าที่มีปัญหาคืนภายใน 2-3 วันทำการ
  5. กรณีที่ท่านได้ชำระเงินค่าสินค้าแล้วและต้องการขอคืนสินค้า บริษัทฯจะโอนเงินค่าสินค้าคืนเข้าบัญชีธนาคารที่แจ้งภายใน 3-5 วันทำการหลังจากเจ้าหน้าที่ขนส่งเข้ารับสินค้าคืน

แชร์โพสต์นี้← โพสต์ที่เก่ากว่า โพสต์ที่ใหม่กว่า →